Gyulai Városbarátok Köre

Hírmorzsa

1937 után újra kiadtuk a Gyula város utcái és terei  című könyvet! 

Kapható: IQ Könyvesbolt (Kossuth tér), MÁTÉ Papírboltok, Mogyoróssy János Városi Könyvtár, Piac (Szabó Józsefnél)

Dr. Árpási Zoltán PDF Nyomtatás E-mail

Képviselőjelölt, 9.sz. választókörzet
(Paradicsom, Újvári)

Dr Arpasi Zoltan

Gyulán született. A város szeretete és fejlődése számára mindent felülír. Igazi lokálpatrióta. Több könyvet írt, négy kötete a várossal foglalkozik, legutóbbi munkájában a Gyulai Húskombinát tönkretételét boncolgatja. Gyula városáért végzett munkájáért a Gyulai Évszázadok Alapítvány 2012-ben Firtosi József Dezső-díjat adományozott számára. A Gödöllői Agrártudományi Egyetemen szerzett diplomát, ott is doktorált 1975-ben. Főszerkesztője volt 1985-től a Békés Megyei Népújságnak, illetve a Békés Megyei Hírlapnak. Az Emberi Erőforrások Minisztere 2012-ben öt évre kinevezte a szakma legrangosabb díját, a Táncsics-Mihály-díjat odaítélő öttagú kuratórium tagjának. Újságírói munkássága elismeréseként 2009-ben Táncsics Mihály-díjjal, 2012-ben pedig Aranytollal tüntették ki. Hét alkalommal vehette át a Sajtószakszervezet Vasvári Pál-díját. Két gyermeke és öt unokája van. Vállalja az itt élők képviseletét.

Az elmúlt választási ciklusban, ha látványosan nem is, de valamelyest fejlődött a választókerület. Ez elsősorban a Gyöngyvirág tér rendbe hozatalát, játszótéri fejlesztéseket, a Tölgyfa és a Botond utca közötti kerékpárút építését, faültetést, utak és járdák felújítását, a közvilágítás javítását jelentette. Köszönet érte a távozó képviselőnek. A fejlesztéseket a képviselőtestületben a Gyulai Városbarátok Körének képviselői szavazataikkal támogatták, nem egy esetben ők maguk javasolták.
Ami a jövőt illeti, megválasztásom esetén szorgalmazom a paradicsomi ABC és környékének rendbehozatalát, kis ,,városrész-központtá” alakítását. Támogatom a tervezett egészségügyi rendelőintézet, gyógyszertár vagy gyógyszertári kirendeltség és egy kisposta nyitását.
Kezdeményezem a rossz állapotú utak és kerékpárutak felújítását, a Paradicsom és a Vári híd közötti kerékpárút kiszélesítését, a töredezett járdák és rossz állapotú vízelvezető árkok rendbe hozatalát, fák ültetését azokra a területekre – kerékpárút mellé, játszótérre stb. – ahol nincs árnyék. Javaslom új kivezető út építését a Paradicsomi lakótelepről.
Támogatom a közösségi kezdeményezéseket, szabadidős programokat, sportversenyeket, s amennyiben lesz rá igény, magam is szervezek ilyet. Rendszeresen tartok lakossági fórumokat illetékesek részvételével, az elhangzott panaszokat lehetőségem szerint igyekszem orvosolni. Az interneten létrehozok egy választókerületi honlapot, amelyet igazi közösségi hellyé szeretnék tenni, ahol bárki leírhatja a térséggel, a várossal és szűkebb környezetével kapcsolatos véleményét és javaslatait.
Megválasztásom esetén azon leszek, hogy a Paradicsom és Újvári ne csak közigazgatásilag, hanem szellemileg is Gyula város része legyen. Azon munkálkodnék – háttérben a feleségemmel –, hogy unokáink, a jövő nemzedéke itt találja meg boldogulását, munkalehetőség hiányában ne kényszerüljön elhagyni szülővárosát.
Ehhez a munkához kérem támogató szavazatát!

Tisztelettel:
Dr. Árpási Zoltán