Dr. Szalai Katalin Nyomtatás

Képviselőjelölt, 6. sz. választókörzet
(Észak-Törökzugi lakótelep, Budrio lakótelep, Ajtóssy Albert utca, Újváros-észak)

Dr Szalai Katalin

Tősgyökeres gyulai. A szegedi József Attila Tudományegyetem Jogi Karán végzett. Két fia van. A pályát a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság Jogi Osztályán kezdte, majd 1978-tól jogászként 14 éven át dolgozott a gyulai Munkácsy Termelőszövetkezetben. Letette a jogtanácsosi szakvizsgát. Az Országos Munkaügyi Központ Békéscsabai Kirendeltségén 1992-től dolgozott, majd sikeresen pályázott a Gyulai Körzeti Földhivatal vezetői állására. Az ajtaja mindenki előtt nyitva állt. Rengeteg problémával találkozott, az ügyfelek elismerték az odafigyelést. Munkájáért minisztériumi elismerő oklevélben, Gyula Városért kitüntetésben is részesítették. Tagja a Városbarátoknak.
Két éve nyugdíjas. Vallja: ez az a város, amelynek fejlődéséért érdemes dolgozni, és ehhez még elegendő energiával és sok helyről szerzett tapasztalattal rendelkezik. Igaza van!

Javasoltuk, támogattuk és megszavaztuk a lakókörnyezetben 2010 óta végrehajtott fejlesztéseket. Idén a cél a biztonságos közlekedés javítása volt. Megszavaztuk a félrecsúszott, besüllyedt járdalapok újrarakásának finanszírozását pl. a Pósteleki út nagy részén, a Nuszbek utcában, a Gyár utca egy rövid szakaszán, a Somogyi Béla, Kárpát és Ibolya utca közötti részén. Támogattuk azt is, hogy új betonjárda épüljön a Maróti utcában és a Kertes utca egyik oldalán. Munka van még bőven, a lakosság véleményét kikérve a kertes házak utcáiban is folytatni kell a csapadékvíz-elvezető csatornák ellenőrzését, tisztítását, az út és járdafelújításokat. A Városbarátok a „Karácsonyfapark” telepítésével már 2001-ben megkezdték a Wesselényi-tó környékének rendezését, örülünk, hogy mára Észak-Törökzug szép része lett a tó környéke, amely szabadidő- és pihenőparkként szolgálja az itt élőket.
A Gyermekkórház körüli áldatlan állapotok miatt 2011 szeptemberében már szóltunk a testületben. - Tíz autó így is tud parkolni ott, az elég – jött a válasz. Látjuk, nem elég. Azóta sem. A Somogyi Béla utcai oldalon kulturált parkolókat kell kialakítani. A Kárpát utcai oldalon változatlanul nincs járda (egysoros járdalapot kértünk), így esősebb időben az emberek az úton közlekednek kisgyermekeikkel, ami a nagyszámú parkoló autó miatt fokozottan balesetveszélyes. A Bacsó Béla utcában, az iskola oldalán járda igaz van, csak nem lehet járni rajta. A Budrio lakótelepen az építési törmelékre „épült” futballpályát fel kell újítani, a játszótéren megfelelő lombozatú fákat kell ültetni, hogy napos időben az árnyékba tudjanak húzódni a nagyszülők, anyukák, gyerekek. A fagallyazásokat időben el kell végezni, a lehulló faleveleket is rövid időn belül el kell szállítani. A parkolók leaszfaltozása után a parkolóhelyek kijelölése is indokolt lehet. Az Észak-Törökzugi lakótelepen nincs virágosítás, a garázsok mögötti vízelvezető árkokat is tisztítani kell. A szükséglakások előtt normális parkolóhelyekre, hátul kerítésre van szükség.
Ehhez a munkához kérem támogató szavazatát!

Tisztelettel:
Dr. Szalai Katalin