Gyulai Városbarátok Köre

Képviselő-testületi ülés volt 2008.01.31-én PDF Nyomtatás E-mail

 

A decemberi, nem éppen a karácsonyi ünnepekre hangoló gyulai testületi ülés után sokan voltak kíváncsiak az újév első képviselői randevújára. Nos, csalódtak is, meg nem is azok, akik botrányra számítottak. A testület - a Városbarátok támogatásával - kiállt a helyi román kisebbségi önkormányzat kérése mellett. Eszerint a jogszabályok be nem tartásával indokolva Gyula városa nem támogatja a Nicolae Balcescu Román Nyelvű Gimnázium és Általános Iskola és Kollégium átadását a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának ( akik a szülők és a diákönkormányzat véleményének kialakítására nem biztosítottak 30 napot, az ő véleményüket így nem is csatolhatták beadványukhoz).

 

Zárt ülésen kellett dönteni a kiváló polgárokról szóló elismerésekről. A város vezetése váratlanul napirendre tűzte az 1-es iskola bezárásának ügyét. A városbarát képviselők a szülők és a tantestület egyik vezetőjének kérését támogatták.

De volt itt más is. Például politika.

 

 

A testületi ülés alaphangját akár az a városban futótűzszerűen elterjedt hír is megadhatta volna, amely szerint a jobboldal (7 képviselő sürgősségi indítványával) felszólította Perjési Klára polgármestert, hogy ne szavazza meg a több-biztosítós egészségügyi rendszer bevezetésére vonatkozó törvényjavaslatot. Az előterjesztés nem kapta meg a szükséges szavazatot a napirendre vételhez (csak 9 képviselő szavazott igennel). Az egészségpolitika ennek ellenére Kónya István (Fidesz - MPSZ) interpellációjával ismét napirendre került. Hat kérdést tett fel a fiatal honatya a polgármesternek, amelynek alapját Veress Józsefnek (MSZP) egy sajtótájékoztatón mondott kijelentése adta. A projektor segítségével bemutatott részlet szerint a politikus szerint nem probléma két, a gyulai és a békéscsabai kórházban működő osztályok összevonása. A polgármester a mondat szövegkörnyezetből való kiragadását kifogásolta, és szakmai fejtegetésekbe kezdett. Az ifjú Fideszes képviselő közben jelezte: most nem vár választ kérdéseire, mire Perjési Klára replikázott: akkor minek teszi fel a kérdést? Ennyiben maradtak. A vita hevében Gajda Róbert (Fidesz - MPSZ) szót kért, és kijelentette: aki az általuk felvetett, egészségügyi törvénnyel kapcsolatos előterjesztésről nem szavazott, az is szavazott (a két városbarát képviselő országos politikai ügyről lévén szó nem szavazott a napirendre vételről), és ezek után "együtt buknak Gyurcsánnyal". Ez a kijelentés reagálásra késztette Durkó Károlyt (Városbarátok).

 

 

Gyulai érdekekért cselekedni, nem pártérdekekért beszélni

 

A civil szervezet elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy az utóbbi hónapok tanulságos testületi ülései után érezhető: nagy baj, hogy ugyanaz a személy a város országgyűlési képviselője, és polgármestere. A pártok így behozzák a képviselőtestületi ülésekre az országos politikát, és ezzel óriási kárt okoznak Gyula városának, hiszen elveszik az időt és az erőt, az érdemi helyi problémák megoldásától, a valós párbeszédtől, és a döntésektől. Az egyébként az egészségügyben létező valós gondok megvitatására ott vannak a politikai fórumok, lehet ezekről dönteni március 9-én, a népszavazáson, majd országgyűlési képviselőválasztáson. A Városbarátok által is féltett Pándy Kálmán Megyei Kórház jövőjét pedig védjük meg együtt - mondta a képviselőknek Durkó Károly. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a két világháború között volt Magyarországon egy kitűnő kultuszminiszter, Klebelsberg Kunó. Ő jelentette ki azt, hogy van beszélő, és van cselekvő hazaszeretet Magyarországon. Itt az idő, hogy a pártok helyi képviselői, vezetői bebizonyítsák, képesek megyei, országos vezetőiknél lobbizni Gyula város érdekeiért! Mindenki cselekedjen, ahol tud Gyuláért és gyulaiként - szólt a városbarát képviselő. Felszólalását zavart csend követte... végül a polgármester annyit mondott: szívemből szólt.

 

 

Nem volt indok ez az elérzékenyülésre. Az egészségügyről szóló vita ezek után rakétagyorsasággal lekerült a napirendről. Bár Kovács József (Fidesz-MPSZ), a gyulai kórház igazgatója azért még megjegyezte: a változásokat olyan gyorsan diktálják, hogy nehéz azt követni. És csak a betegektől nem kérdezik meg, nekik mi a jó…Ezt elhittük neki.

 

Gazdag ez a város

 

A sportéletre érzékeny képviselők felkapták a fejüket arra az előterjesztésre, amely - a tavaly konszenzussal elfogadott új Sportkoncepció alapján - szentesítette a sportiskolai délutáni utánpótlás jellegű edzéseinek a Gyulasport Kht-hoz való irányítását. Az élénk figyelmet nem ez az - egyébként a diákok sportolásának biztonsága érdekében nagyon fontos - döntés váltotta ki. Az volt a furcsa, hogy az előterjesztés szerint a megnövekedett feladatkörrel felruházott sport kht. nem sportcélú átszervezésből, vezetőváltásból adódó költségeit a Gyulai Várfürdőnek kellene fedezni a jogilag nem létező "sporttámogatási keretéből".

A fejlesztési pályázatot beadni készülő fürdő igazgatója sem értette az előterjesztést. A kft. egyébként szponzori támogatással segíti a gyulai sportéletet, az utóbbi hónapokban rendeződni látszanak a városi úszásoktatással kapcsolatos problémák is. A pénzelvonásról szóló határozati javaslat végül lekerült a napirendről, de a költségvetési vitában – nincs kétségünk – lesz erről még szó. Baranyó Gézát (Fidesz- MPSZ) Galbács Mihály (Fidesz- MPSZ) alpolgármesterrel ellentétben meglepte az előterjesztés. Szerinte kevés a Gyulasport Kht. vállalt bevétele ( 50% helyett 10). Szakmai indokokkal erről - és másról - Prohászka Zsolt új igazgató próbálta meggyőzni az érintetteket. Annak ellenére, hogy a testületi ülés általában nem a meggyőzések helyszíne. Nos Baranyó Géza azt azért megtudhatta, hogy a tornacsarnok, a városi és a gyulavári sporttelep pályáit a diákok és a fiatal sportolók gyakorlatilag ingyen használják (ez persze költség a kht-nek, de a sportlétesítmények furcsa módon azért vannak, hogy gyermekeink sportolhassanak). Az egyéb célú rendezvények csak ezután, jóval szűkebb időkeretben jöhetnek szóba. Ha nem így lenne, sérülne Gyula város érdeke. Baranyó Géza (Fidesz – MPSZ) egyébként még azt is javasolta, hogy a kht. – a már eldöntött formai változásokkal együtt – most ne alakuljon át non-profit kft-vé, ráér ez 2009-ig (addig viszont kötelező). Az viszont nem hangzott el a képviselő javaslatában, hogy ez dupla költséggel jár majd.

Sebaj, gazdag ez a város – a többség (városbarátok nélkül), csakúgy mint Erdmann Gyula (MDF) sportügyekért felelős alpolgármester támogatta Baranyó Géza javaslatát.

Néha a szép dolgok is szóba kerülnek a régi megyeháza falai között. A testület támogatta, hogy a Wenckheim Krisztina Városfejlesztési és Környezetvédelmi Közalapítvány megüresedett kuratóriumi helyére Balla Tibor (Városbarátok) kerüljön. Az alapítvány támogatta már az Erkel Vegyeskar külföldi koncertkörútját, a Gazdakör gazdaudvarának kialakítását, a Szent Kereszt Temetőről szóló kiadvány létrejöttét. Nagy terv, feladat a Zenepavilon felállítása, talán ez most sikerülhet.

 

 

Valamit valamiért

 

Nem volt már ilyen örömteli az a napirendi pont, amelynek határozattervezetei alapján Gyula város átadná a megyének a Harruckern János Közoktatási Intézmény és Kollégium ingatlanát. Cserébe a megyei vezetés hajlandó (csak) tárgyalni arról, hogy lemond a gyulai Almásy Kastély ingyenes használati jogáról, és még néhány ingatlan átadásáról. A tulajdon átadása azért fontos, hogy az iskola sikeresen pályázzon egy milliárdos nagyságrendű fejlesztésre, és azt itt, Gyulán valósítsa meg, mert elvihetik azt máshova is – következtethettük ki a jobboldali frakcióból érkező hozzászólásokból. Dr. Görgényi Ernő ( Fidesz-MPSZ) a lerobbant állapotú épület sanyarú jövőjéről vizionált, az azonnali átadás mellett érvelt. A Gazdasági Bizottság által elfogadott, dr. Köstner István ( Városbarátok) által javasolt módosítást viszont több képviselő is elfogadta, és e mellett voksolt. Eszerint a város ellentételezést kér az átadott ingatlanért, nem ígéreteket. A több mint másfél milliárd forintos pályázat benyújtásához egyébként nem feltétel a tulajdonjog- hangzott el az ülésen.

Az érvek hatására Baranyó Géza ( Fidesz-MPSZ) úgy tűnt visszalép az eredeti elképzeléstől. Hozzászólását így kezdte: első olvasatra diktátumnak tűnik... (másodikra is az - a szerk.), majd így folytatta: de lehetett volna durvább is. Köszönjük.

Juhász János (SZDSZ) szuggesztívan a szemben ülők szemeit kereste és közölte: a megye nem ígért semmit cserébe... Így nem lehet tárgyalni. Kovács József ( Fidesz-MPSZ) már egyenesen politikai természetű kérdésről beszélt. Az épület szerinte nem képvisel értéket, csak a telek. A politika miatt évek óta nem jutunk dűlőre, nagy a két fél között a politikai bizalmatlanság. Ez bizony igaz. Saját csapaton belül kellene ezt a kérdést gyorsan kitárgyalni. Beszterczey László (Ipartestület) is elérkezettnek látta az időt a hozzászólásra. Ügyes városi lobbistaként az volt a lényege hozzászólásának, hogy fogadjunk el mindent amit a megye kér... Dr. Görgényi Ernő ( Fidesz – MPSZ) ezt még tovább szigorította azzal: kötelezzük a megyét az oktatási funkció megtartására. Az egyre keményebb fellépések felé való apró lépéseket Gajda Róbert ( Fidesz – MPSZ ) állította meg azzal, hogy kerek – perec közölte: ha tárgyalni akarunk, bizony továbbáll a megye... A polgármester visszakérdezett: és hova viszik a diákokat?

Galbács Mihály ( Fidesz – MPSZ), Tóth Sándor( MSZP), és Dr. Bartóki László ( SZDSZ ) sem maradhatott ki a hozzászólók sorából. A megyei vezetéssel eddig is korrekt tárgyalások voltak az elmúlt években, most is menni fog ez, de nem lehet eltekinteni az ellentételezéstől. Hosszas vita alakult ki a módosított javaslatok módosításáról is. Végül a képviselők lényegében a Gazdasági Bizottság módosító javaslatát fogadták el. Eszerint a testület elvi hozzájárulását adja a Szent István út 38-szám alatti közoktatási intézmény épülete tulajdonjogának átruházásához, de ellentételezést kér ( pld. Az Almásy Kastély használati – kezelői jogának átadása, megyei tulajdonú, Gyulán található ingatlanok átruházása). Felhatalmazza a városvezetést a tárgyalások lefolytatására, a megállapodást pedig a márciusi testületi ülés szentesítheti. A javaslatot elsőre 13 igen szavazattal, 10 tartózkodással fogadta el a testület. A Városbarátok az ellentételezés kimondására, a Gyula város érdekei melletti kiállásra szavaztak, a Fidesz – MPSZ képviselői , és az Ipartestülettől Beszterczey László viszont nem támogatták azt.

 

 

 

Dürer könyv városi közpénzből

 

Mindig öröm, ha városunk szép, értékeinkhez kötődő kiadvánnyal, albummal gyarapodik. A gond csak az, ha mindezt – másokkal ellentétben - az itt élők pénzéből finanszírozva teszik érdemi marketingstratégia, a szakma szélesebb körű bevonása nélkül. A tájékoztatásra pedig csak akkor kerül sor, amikor a kérdéses kiadvány már a nyomdában van, és alighanem a szerződések is megköttettek. A Lindenbergerné Kardos Erzsébet által jegyzett költségvetésből kiderült: a könyv költségei meghaladják a 4,5 millió forintot. A bevételekkel nagyvonalúan bánt az előterjesztő, de még így is 2,5 millió forint támogatást kért az önkormányzattól a nyomdai költségek fedezésére. Mindezt persze utólag visszafizetjük a város kasszájába - szólt az előterjesztés. Írhatnánk azt is, hogy hiszi a piszi, aki elhiszi, de már talán látható előre az is, mi kerül jó pénzért a városi reprezentációs céllal átadható ajándékzacskókba. Durkó Károly( Városbarátok) volt annyira udvariatlan, hogy megkérdezte: miért kell előre kifizetni a nyomdának a teljes összeget, amikor gyakorlat a több részletben fizetés a könyvkészítő szakmában. A Linderbergerné által vizionált bevételből pedig lehet majd később fizetni. A városbarát képviselő hiányolta azt a kulturális – turisztikai marketingstratégiát, amelyre építkezve lehetne tudatosan művészeket, művészetet felépíteni a városban.

Minden tisztelet Dürer Albertnek – mondta – de tőle még egy rézkarcot sem tudunk mutatni a turistáknak a városban. Ha azt akarjuk mindenkinek üzenni, hogy el kell innen költözni (ahogy a művész Dürer apja tette), és akkor a gyereked talán boldogulhat, sikeres lehet ez a stratégia. De ha a város művészetét akarjuk bemutatni, akkor Kohán Györgyöt, Koszta Rozáliát, Székelyhídi Attilát kellene reklámoznunk, menedzselnünk a művészetkedvelők előtt. A nagyszabású Dürer tervek előtt pedig talán az évek óta beázó, légkondicionáló berendezés nélküli Dürer-Termet kellene rendbehozni, ahova egy komoly kiállítás már nem is hozható... - próbálta felnyitni a szemeket a városbarát képviselő.

 

 

Egyszer élünk! Gondolta mindennek ellenére a képviselőtestület többsége (csak Durkó Károly, Erdei Zoltán, Dr. Bartóki László, Galbács Mihály, Szalai György tartózkodott), és megszavazta a 2,5 millió forint támogatást a 4 soros marketingstratégiával készülő könyvnek. Nincs itt baj! Gondolhatta volna egy messziről idetévedt polgár, látva a pénzügyi döntéseket. De máris zárt ülés következett, amiről a tudósító nem írhat semmit. Csendben születtek döntések városi elismerésekről, és másról, pld. az 1-es iskoláról.

Szomorú ez az egész. No comment.

( városbarát )