Gyulai Városbarátok Köre

Gondolatok a költségvetésről, és arról, ami mögötte van... PDF Nyomtatás E-mail

 

Minden költségvetés elkészítése műhelymunkát kíván. Az így elkészült tervezet véleményezésére ott vannak a bizottságok - aztán vagy elfogadja a képviselőtestület az ott elhangzó észrevételeket, módosításokat, vagy nem. A költségvetés készítőinek szűk mozgástér állt rendelkezésre. Ami a lényeg: Gyula városának már van elfogadott 2008. évi költségvetése, amely a város pénzügyi helyzetéhez képest elfogadható. Annak ellenére igaz ez, hogy az idei költségvetésben tovább nő a hitelállomány. A gazdasági bizottság elnökeként, Városbarát képviselőként arra hívtam fel a figyelmet, hogy ha az Önkormányzat nem tudja növelni számottevően saját bevételeit, nagy gondot jelent majd a jövő városvezetésének a 2 milliárd forint értékben kibocsájtott kötvény visszafizetése. A felhasználás módja meghatározó lesz. Ha továbbra is a hitel kiváltását szolgálja majd mindez, akkor a visszafizetés csak nagy áldozat árán lesz lehetséges. A város saját bevétele nem tartalmaz számottevő növekedést. A központi támogatás (inflációt sem követő) emelése nem fedezi a kötelezően vállalt feladatokat, így az kiegészítésre szorul.

 

Mit lehet tenni? A bevételek növeléséért további adóemelést a Városbarátok nem tartanak elképzelhetőnek. A működési kiadások elemzését viszont szükségesnek ítéltük-ítéljük, mivel az Önkormányzat vállalt feladatainak finanszírozása 29%-os a költségvetésben. A realitáson alapuló takarékos költséggazdálkodáson túl segítenünk kell a helyi vállalkozók és vállalkozások munkahelyteremtő elképzeléseit (erre a testület el is különített 20 millió forintot).

 

Idegenforgalom...A vendéglátók és így a város idegenforgalmi bevételeit növelheti a régóta bevezetésre váró "Gyula kártyával" működtethető szolgáltató rendszer, amely az eddig eltitkolt szálláséjszakák bevallására ösztönözné a szállásadókat (az állam minden ilyen bevallott egy forint után két forintot ad a városnak, vagyis az eltitkolt vendégéjszakák triplán okoznak veszteséget Gyula város minden polgárának). Végre tennünk kellene valamit a kulturális turizmus kulturált körülményeinek biztosítására is. 2008 évben Gyula a Magyar Kultúra egyik városa - miközben keveset áldozunk művészeti értékeinkre annak megismertetésére, menedzselésére. Nincs áttörés ebben az idei büdzsében sem, pedig sok hozzánk hasonló, vagy rosszabb adottságú város nagyságrenddel többet áldoz erre az egyébként jövedelmezően működtethető területre. A gasztronómiai turizmusba érdemes lenne bekapcsolni a gyulai hentesmesterek örökségét - talán ebben oroszlánrésze lehet a közelmúltban megalakult hagyományőrző egyesületnek. A turista nemcsak a szép virágokat, a sétálóutcát veszi észre városunkban, hanem az omladozó épületeket is. Ösztönözni kell az ingatlanok tulajdonosait különösen a város múltja miatt fontos házainak rekonstrukciójára. Végül, de nem utolsósorban: okosabban kell bánnunk az önkormányzati tulajdonok gazdaságos működtetésével. Becsüljük meg azt amink van, és éljünk a lehetőségekkel.


Szalai György
Városbarátok képviselője, a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság elnöke, a Közbeszerzési Bizottság tagja