Gyulai Városbarátok Köre

Kóhn Dávid PDF Nyomtatás E-mail

(Gyula, 1856 – Gyula, 1938)

Édesapja Kóhn Herman szatócskereskedőként került Gyulára Tápiószeléről. Részt vett az 1848/49-es szabadságharcban. Gyulán 1856-ban nyitott üzletet a Kálvin és az Ecsedi utca sarkán lévő házban. Jól ellátott üzletet vezetett, sokan vásároltak itt. Első feleségétől született hat gyermeke között volt Dávid, aki gimnáziumi tanulmányait Békésen és Szarvason végezte. Ezután városi írnok volt öt évig, majd 1878-ban birtoknyilvántartó lett. Később a Békés megyei Takarékpénztári Egyesület titkára volt 18 évig, majd 1920-ban visszatért előző munkájához. Kóhn Dávid élénk publicisztikai, újságírói tevékenységet végzett városunkban. 1876-tól az 1918-as összeomlásig a „Békés című lapnak dolgozott, amelynek hosszú időn keresztül felelős szerkesztője is volt. Nagyszerű riportokat írt jeles esküvőkről, ünnepségekről. Ezeket ma is élvezet olvasni. Tevékeny munkatársa és segítője volt a sajtóban Göndöcs Benedek apátplébános.

Kóhn Dávid sokat tett a gimnázium létrehozásáért,a Gyulai Iparos Ifjúsági Önképző és Betegsegélyező Egylet titkáraként segítette a gyulai iparosság boldogulását. 1899-ben ő szervezte meg Pálffy Albert író és publicista domborműves emléktáblájának elkészítését, és a leleplezéskor rendezett emlékünnepséget. Jelentős szervezői munkát végzett a színházi életben (jó barátja volt Ditrói Mór a Vígszínház igazgatója, évtizedeken át mindig a legjobb színtársulat került Gyulára), sokat fáradozott az Erkel Színkör megépítése érdekében. Alelnöke volt a Békés vármegyei Közművelődési Egyesületnek, amelynek múzeumát és közkönyvtárát 1918-ban megmentette a pusztulástól. Tagja volt a város képviselő – testületének és Békés megye Törvényhatósági Bizottságának. Több könyvet is írt.

Az élet alkonyán, és a Hatvan év Múltán című munkái helytörténeti szempontból óriási értékűek. Jelentős munkája a Gyula város utcái és terei című könyv is, amely az utcanevek történetét, és a város nevezetesebb lakóit is felsorolja. Élete végén húgával Reginával (özv. Weisz Salamonnéval) élt a Munkácsy utca 25. számú házban. Innen ment el örökre 82 évesen 1938. szeptember 15-én. Ebben az időben a Békés című lap hasábjain már antiszemita írások láttak napvilágot, így a régi felelős szerkesztőről nem jelenhetett meg visszaemlékezés. Kóhn Dávid sírja a gyulai izraelita temetőben van.