Gyulai Városbarátok Köre

A város gazdasági társaságairól PDF Nyomtatás E-mail

 

Tisztelettel: Szalai György

Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság

elnöke

Változatlanul az önkormányzati finanszírozásra alapozzák üzleti terveiket a városi tulajdonban lévő gazdasági társaságok. A gyulai képviselőtestület 2009. április 23-án tárgyalta többek között a Gyulai Hírlap, a Gyulai Kulturális és Rendezvényszervező Nonprofit (művház) Kft, a Gyulasport Kht, a Gyulakonyha Kht. tavalyi gazdálkodását, 2009. évi üzleti tervét. A a Gyulai Közüzemi Kft-t, és a Gyulai Várfürdő Kft-t érintő előterjesztéseket az előzetes tervvel ellentétben mégse tárgyalta a testület. A döntés előtt az előterjesztésekkel kapcsolatban több problémát is felvetett Szalai György (Városbarátok) a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság elnöke.

Korábbi évektől kezdve az Önkormányzat egyes feladatait gazdasági társaságokon keresztül látja el. A feladatok társaságokba történő átszervezésére a hatékonyabb, a piaci feltételeknek is megfelelő működés miatt volt szükség, hiszen a központi támogatás nem fedi le a feladatok teljeskörű finanszírozását. Sőt: az önkormányzat döntően saját forrásból biztosítja a feladatok ellátását. A változások részben elérték céljukat. A jó folytatáshoz viszont továbbra is figyelembe kell venni azt, hogy

az intézményi működésből történő átszervezés szándéka a költségtakarékosság és a hatékonyság érdekében történt, így ennek a célnak is meg kell felelnie.

A 2008-as esztendő értékelésénél és a 2009-év prémium-kitűzéseknél - tiszteletben tartva az ügyvezetők, felügyelő bizottságok véleményét - eltérő módszerek és elképzelések kerültek előterjesztésre. A testület által elfogadott érdekeltségi szabályzatot érdemben nem vették figyelembe az előterjesztők. Összevetve a gazdasági társaságok gazdasági beszámolóit és üzleti terveit megállapítható, hogy azok döntően továbbra is az önkormányzati forrásokra alapoznak. A „támogatás” mértéke esetenként igen szubjektív. Fontos lenne a szabályzatok aktualizálása az adott gazdasági társaságokra. Meg kellene határoznunk elvárásainkat is az adott esztendőre, ami nagy segítséget jelentene a felügyelőbizottságok munkájában. Így elkerülhetőek lennének az ügyvezetők premizálásánál tapasztalt ellentmondások is…

A jelenlegi ösztönzési rendszerek nem alkalmasak ennek a folyamatnak a megváltoztatására, ami hosszabb távon senkinek sem jó. Rosszul jár a város, gyengülhet a cégek hatékonysága is.

Ezért kértem, kérem a Tisztelt képviselőtestületet az előterjesztések végiggondolására és a következőkre:

- Történjen meg a Javadalmazási Szabályzat aktualizálása az ösztönzési rendszer vonatkozásában.

- Kerüljenek a tulajdonosi elvárások megfogalmazásra adott gazdasági évre gazdálkodó egységenként.

- A tulajdonosi elvárások alapján a felügyelőbizottságok készítsék el a premizálásra vonatkozó javaslatukat, ennek során célszerű a szakmai bizottságokkal egyeztetni.

Gyula, 2009. április 23.