Gyulai Városbarátok Köre

Városbarát javaslatok a zajvédelemre PDF Nyomtatás E-mail

A város zajvédelmi helyi szabályzata  jó, és összhangban van az országos zajvédelmi szabályozással. Átgondolását a  jogszabályok változása  valamint a  turisztikai időszak, a vendégek igényeinek szélesebb körű kiszolgálása indokolja.

Javasoljuk a szabályozás aktualizálását. Ennek alapján a vendéglátó üzletek kerthelységeikben a gyógyhely határon kívül /kivétel a Csigakert/  zeneszolgáltatást 10 órától 23 óráig végezhessenek, az eddigi 22 óra helyett. A tevékenységet a nappali  időszakra érvényes hang határérték betartása mellett végezhetnék a szolgáltatók. A szabályozás idegenforgalmi szezonra lenne érvényes, vagyis június 10-töl augusztus 20-ig. Az ettől eltérő időszakban működő zeneszolgáltatás engedélyköteles lenne. A turisztikailag indokolt területek kijelölésében ki kell kérni a választókörzetek egyéni képviselőjének véleményét. Ennek figyelembe vétele után a turisztikailag nem kijelölt körzetekben külön jegyzői engedélyhez kötött lenne a zeneszolgáltatás. Meg kell vizsgálni ugyanakkor azt, hogyan szabályozható és korlátozható az egyes rendezvényeken alkalmazott maximális hangerő,  és ennek betartása érdekében milyen intézkedések szükségesek.

 Szalai György

A Gyulai Városbarátok Köre vezetőségi tagja,

Gyula Város Önkormányzata Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottságának elnöke