Gyulai Városbarátok Köre

1. számú választókerület PDF Nyomtatás E-mail

A Városbarátok önkormányzati képviselőjeként, a város Oktatási és Kulturális Bizottságának elnökeként, civilként az elmúlt 5 évben a lokálpatrióta értékek megőrzéséért, a városban élőkért dolgoztam. Fontos számomra elődeink tisztelete. Rendszeresen részt vettem a Szeretethíd programban, évek óta több híres gyulai ember sírját gondozzuk. A fiatal gyulai tehetségek támogatására gondoltunk, amikor névadói voltunk a Bay Zoltán Tanulmányi Ösztöndíj megalapításának.
Minden testületi ülésen interpellációkkal, kérdésekkel közvetítettem a lakosság véleményét a testület, a városvezetés felé.
A választókörzetre is figyeltem. Többször, megoldást is javasolva szóltam a Postát, a kórházat és a Szent István úton működő Esély Pedagógiai Központot érintő tragikus parkolási helyzetről. Nem történt érdemi előrelépés. Két évvel ezelőtt sikerült elérni, hogy a város újra játszóteret építsen a Várkertben, aminek sok gyulai család is örül. Támogattam és megszavaztam a választókörzetekben a járdaépítéseket (pl. a Kassai utca, Deák tér, Mátyás király utca, Wesselényi utca bizonyos szakaszai), amit folytatni kell itt és a környező utcákban is. Örülök annak, hogy idén több utca is új aszfaltburkolatot kap. Az elhúzódó munkák viszont nem fogadhatóak el. Ráadásul a felújított utcákat keresztező utakat „tönkrevágják” a nagyobb gépek, így azok felújítása is elkerülhetetlen. Az elmúlt öt év után még több utca teljes (közműveket is érintő) felújítása sem halogatható tovább, amit nem a többi keresztutca burkolatának „széttörésével” kell elérni. Folytatni kell (a sok helyen el sem kezdett) járdafelújításokat is. A játszóterek felújítása fontos, azok folyamatos karbantartását szintén el kell végezni.
Kérem írja meg, mondja el, milyen problémákat, feladatokat lát még a lakókörnyezetünkben. Készülő programom az Önöké. Változást csak együtt tudunk elérni.


Durkó Károly

alt